... OCELOT powstał z marzeń,
w świat marzeń Was wprowadzi...

Kolejne marzenie, które realizujemy
to budowa Międzynarodowego Centrum
Kulturalno - Sportowo - Medycznego
WYSKOK

Chcesz być jego częścią?

Zapraszamy do współpracy!

Ogólny opis inwestycji

Inwestycja budowlana polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz przebudowie z adaptacją zespołu budynków przeznaczonych na Międzynarodowe Centrum Kulturalno - Sportowo - Medyczne zlokalizowanych na działkach 18/3 i 18/7 w obr. Wyskok. Powierzchnia obu działek 1,98 ha.

Działka zabudowana jest trzema budynkami gospodarczymi oraz jednym budynkiem mieszkalnym. Budynki są ujęte w rejestrze gminy jako budynki o walorach kulturowych. We wszystkich budynkach powinna być zaprojektowana nowa funkcja, w taki sposób aby w miarę możliwości zachować gabaryty i wystrój zewnętrzny w istniejącym stylu. Cała inwestycja musi być przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchu.

We wszystkich obiektach zastosujemy wszelkie możliwe rozwiązania wykorzystania alternatywnych źródeł energii, będące podstawą ochrony powietrza i klimatu.

Budynek nr 2 gospodarczy - adaptacja na salę gimnastyczną
Kubatura .........................................~3100m3
Powierzchnia zabudowy .................~700m2
Powierzchnia użytkowa ..................~650m2
Sala gimnastyczna podzielona na trzy moduły ( np. rozsuwane kotary dźwiękoszczelne): sala akrobatyczna, sala baletowa, sala ogólnorozwojowa. Zaplecze dla sali gimnastycznej mieszczące szatnie oraz zaplecze sanitarne. Propozycja wykorzystania miejsca pomiędzy budynkiem nr 2 i 3.

Budynek nr 1 mieszkalny, 3 kondygnacyjny - adaptacja na budynek biurowo-konferencyjny.
Kubatura .........................................~1500m3
Powierzchnia zabudowy .................~280m2
Powierzchnia użytkowa ..................~750m2

Budynek nr 3 gospodarczy, 2 kondygnacyjny - adaptacja na budynek hotelowo-gastronomiczny.
Kubatura .........................................~7000m3
Powierzchnia zabudowy .................~860m2
Powierzchnia użytkowa ..................~1500m2
Pięćdziesiąt miejsc noclegowych, sto miejsc restauracyjnych.

Budynek nr 4 gospodarczy, 2 kondygnacyjny - adaptacja i rozbudowa na budynek ośrodka rehabilitacji alternatywnej, basen (4a)
Kubatura .........................................~ 5000m3
Powierzchnia zabudowy budynek istniejący do adaptacji ~320m2
Powierzchnia zabudowy budynek nowoprojektowany ~ 450m2
Powierzchnia użytkowa .................. ~ 1000m2

Drogi dojazdowe, chodniki i place utwardzone:
Powierzchnia ~ 2500 m2
Znajdujące się wokół tereny zielone planujemy przystosować do wspomagania działalności prowadzonej w budynkach .

Kolejność prac remontowo - adaptacyjnych:

- I etap - przeprowadzenie remontu budynku gospodarczego nr 2 - adaptacja na salę gimnastyczną i zakup wyposażenia.
- II etap - przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku gospodarczym nr 3 - zaplecze hotelowo - gastronomiczne
- III etap - przeprowadzenie remontu budynku nr 1 - mieszkalnego ( przeznaczony na cele biurowe ) i zakup wyposażenia
- IV etap - przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku gospodarczym nr 4 oraz rozbudowa - budynki nr 5 - ośrodek rehabilitacji alternatywnej, wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny.

 

Schemat funkcjonalny

  

Planowana działalność

Dzięki zaadaptowaniu zakupionej nieruchomości będziemy mogli w pełni realizować cele statutowe Fundacji:

Działalność artystyczna:

 


- organizowanie widowisk artystycznych oraz współpraca z teatrami zagranicznymi,
- organizowanie międzynarodowych warsztatów artystycznych,
- organizowanie konferencji, sympozjów dotyczących problematyki kultury,
- organizowanie szkoleń z zakresu tańca, pantomimy, baletu, gimnastyki artystycznej
- organizowanie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży
- organizowanie wypoczynku artystów z różnych krajów w połączeniu z wymianą doświadczeń ( turnusy wczasowe),

Działalność sportowa:

 


- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie kursów dla trenerów,
- organizowanie zajęć sportowych (gimnastyka artystyczna i sportowa, akrobatyka, skoki na trampolinie)
- propagowanie działalności masowej rekreacji ruchowej,

Działalność medyczna:

 


- stworzenie Ośrodka Rehabilitacji Alternatywnej ( gabinety fizykoterapeutyczne, odnowy biologicznej oraz sal ćwiczeń orientalnych, kształtujących ciało, relaksujących itp.)
- organizowanie szkoleń oraz kursów z zakresu medycyny konwencjonalnej, niekonwencjonalnej związanej z ruchem i promocją nowych metod rehabilitacyjnych,
- organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji medycznych,
- organizowanie zajęć i warsztatów terapii ruchowej,
- organizowanie szkoleń z wykorzystaniem różnych form terapii ruchowej, psychoterapii i edukacji zdrowotnej dla firm oraz osób indywidualnych.

Międzynarodowe Centrum Kulturalno - Sportowo - Medyczne będzie bazą do wymiany doświadczeń oraz szerokiej współpracy europejskich instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu i medycyny.